TỔNG HỢP

“TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hành nghiêm trang chỉ đạo cấm dạy thêm trong nhà trường, kể cả người dạy học cũng không được dạy thêm tại nhà trong bất kỳ trường hợp nào”.

, , Comment Closed

“Giáo viên không được dạy thêm tại nhà trong bất kỳ trường hợp nào”   Giám đốc Sở Giáo dục và giải thích TP.Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn đã nhấn mạnh như&hellip

Read Post →