Recent Posts

giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế soạn và lựa chọn sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm định” ở Nhật Bản có thể sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

, , Comment Closed

Việt Nam nên tham khảo cơ chế “sách giáo khoa kiểm định" của Nhật Bản thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm&hellip

Read Post →

20 nhà giáo điển hình được trao giải thưởng Võ Trường Toản là đại diện cho bao tấm gương nhà giáo hết dạ, đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

, , Comment Closed

Vinh danh những nhà giáo vì sự nghiệp “lương sư, hưng quốc” 20 nhà giáo gia sư môn toán  tiêu biểu được trao giải thưởng Võ Trường Toản là đại diện cho bao tấm gương&hellip

Read Post →