Recent Posts

giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế soạn và lựa chọn sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm định” ở Nhật Bản có thể sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

, , Comment Closed

Việt Nam nên tham khảo cơ chế “sách giáo khoa kiểm định" của Nhật Bản thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm&hellip

Read Post →