Tính năng của biến tần thực sự mang đến phổ biến lợi ích cho phân phối

, , Chức năng bình luận bị tắt ở Tính năng của biến tần thực sự mang đến phổ biến lợi ích cho phân phối

Tính năng của Biến tần thực sự mang đến lan rộng tiện lợi cho cung ứng. có nhu yếu đó LS Starvert iG5A đã tạo nên để sở hữu giá cả cực nhọc và những chức năng được nâng cao. Giao diện dễ sử dụng, biến tần phát triển thêm lên 7.5kW. sở hữu khả năng tạo momen lớn và sở hữu sự cân đối nhỏ gọn, iG5A tiếp tế các điều kiện sử dụng tốt nhất.

 

Sau đây để cài đặt cơ bản biến tần LS chúng ta nên nắm những lệnh sau:

ACC: Thời gian nâng cao tốc (thời gian khởi động để đạt vận tốc yêu cầu)

dEC: Thời gian giảm tốc (thời gian dừng để đạt vận tốc về 0)

drv: Chế độ để điều khiển.

+ tậu 0 là điều khiển bằng bàn phím trên trực tiếp biến tần.

+ mua một là điều khiển bằng biến trờ số một.

+ mua 2 là điều khiển bằng biến trờ số 2.

+ tìm 3 là điều khiển bằng truyền thông RS-485 (thông qua đồ vật tính)

Frq: biện pháp để cài đặt tần số

+ mua 0 là điều khiển bằng bàn phím trên trực tiếp biến tần.

+ sắm 1 là điều khiển bằng bàn phím rời (thường gắn bên cạnh mặt tủ điện).

+ tậu 2 là điều khiển bằng tín hiệu điện áp từ -10~10V.

+ mua 3 là điều khiển bằng tín hiệu điện áp từ 0~10V.

+ tậu 4 là điều khiển bằng tín hiệu mẫu điện từ 0~20mA.

+ mua 5 là điều khiển bằng V1s+1.

+ chọn 6 là điều khiển bằng V1+I.

+ mua 7 là điều khiển bằng truyền thông RS-485 (thông qua trang bị tính)

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY CHO BIẾN TẦN IG5